Royal Regalia.

Peralatan istiadat kerajaan negeri Johor berfungsi sebagai unsur memberi nilai legitimasi dan kedaulatan kepada raja sebagai pemerintah dan mengangkat martabat kerajaan. Antara peralatan istiadat kebesaran ialah