Sri Lambak, Kluang.

ISTANA-10

Istana Sri Lambak: 16 Januari 1980 dijadikan Istana Hinggap Sultan Johor

ISTANA-11

Sri Lambak, Kluang

ISTANA-12

Sri Lambak, Kluang